هدف ما

ویزافون با اهداف و مسئولیت های اجتماعی فراوانی ایجاد شد که یکی از آنها آموزش رایگان برای تمامی کودکان و افراد فعال در حوزه های امداد و نجات پرستاران و سایر ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما بر اين باوريم كه همه‌ي انسان‌ها فطرتاً زبان‌آموز هستند و هركس صرفِ نظر از ميزان ِ هوش و دانشي كه دارد مي‌تواند هر زباني را بياموزد؛ به شرطي كه انگيزه داشته باشد و شيوه‌ي آموزشيِ او با روشِ طبيعيِ آموزشِ زبان هماهنگ باشد. بايد كاري كرد كه افرادي كه انگيزه‌ي يادگرفتنِ زبان را دارند انگيزه‌شان را از دست ندهند. كار و هنرِ ما از اين جا شروع مي‌شود... ادامه