حساب کاربری

توجه : این ثبت نام فقط برای ورود به سایت می باشد و برای شما هیچ هزینه یا تعهدی نخواهد داشت. پس از ثبت نام و ورود به سایت شما می توانید از دوره های مورد نظر خود استفاده نمایید.

ما بر اين باوريم كه همه‌ي انسان‌ها فطرتاً زبان‌آموز هستند و هركس صرفِ نظر از ميزان ِ هوش و دانشي كه دارد مي‌تواند هر زباني را بياموزد؛ به شرطي كه انگيزه داشته باشد و شيوه‌ي آموزشيِ او با روشِ طبيعيِ آموزشِ زبان هماهنگ باشد. بايد كاري كرد كه افرادي كه انگيزه‌ي يادگرفتنِ زبان را دارند انگيزه‌شان را از دست ندهند. كار و هنرِ ما از اين جا شروع مي‌شود... ادامه