هدف ما

 

هدفِ ما آفريدنِ اُميد است.

 

  • اميد به اين كه ياد گرفتن و آموختن انسان را از تاريكيِ ناداني و ناتواني و نيازمندي رها مي‌كند.
  •  
  • اميد به اين كه مي‌توانيم ياد بگيريم ، توان‌مند شويم و آينده‌مان را بسازيم.
  •  
  • اميد به اين كه مي‌توانيم كمك كنيم تا ديگران ياد بگيرند، توان‌مند شوند و آينده‌شان را بسازند.
  •  
  • ما با آموزشِ زبان و ارائه‌ي "طرحِ بورسِ تحصيليِ پوري شهرياري" براي هزاران نفر كه به امكاناتِ آموزشي دسترسي ندارند، اميد مي‌آفرينيم.

 

ما  در ویزافون پس از 55 سال آموزشِ زبان،  با توجه به مسئولیت‌های اجتماعیِ خود بورسِ تحصيليِ پوري شهرياري را در اختيار هم‌وطنانِ عزيز قرار مي‌دهيم

با اين اميد كه از طريقِ تقويتِ زيرساخت‌هاي دانشي و مهارتيِ سرمايه‌هاي انساني، در سازنده‌گيِ كشورمان نقشي مؤثر ايفا كنيم.

 

 

 

طرحِ بورسِ تحصيليِ پوري شهرياري
صفحه اصلی

ما بر اين باوريم كه همه‌ي انسان‌ها فطرتاً زبان‌آموز هستند و هركس صرفِ نظر از ميزان ِ هوش و دانشي كه دارد مي‌تواند هر زباني را بياموزد؛ به شرطي كه انگيزه داشته باشد و شيوه‌ي آموزشيِ او با روشِ طبيعيِ آموزشِ زبان هماهنگ باشد. بايد كاري كرد كه افرادي كه انگيزه‌ي يادگرفتنِ زبان را دارند انگيزه‌شان را از دست ندهند. كار و هنرِ ما از اين جا شروع مي‌شود... ادامه