دوره های آنلاین ویزافون

دوره های آنلاین ویزافون


General Courses
دوره‌های عمومي

Intermediate Courses
دوره‌های میانی

Business & Management Courses
دوره‌های مدیریت و بازرگاني

Basic Banking
بانك‌داري پايه

ESP Courses
دوره‌هاي ويژه

Films, Idioms, Slang Courses
دوره‌های فيلم‌هاي سينمايي، لهجه‌ها و اصطلاحات

First Steps
دوره‌های کودک و نوجوان

ما بر اين باوريم كه همه‌ي انسان‌ها فطرتاً زبان‌آموز هستند و هركس صرفِ نظر از ميزان ِ هوش و دانشي كه دارد مي‌تواند هر زباني را بياموزد؛ به شرطي كه انگيزه داشته باشد و شيوه‌ي آموزشيِ او با روشِ طبيعيِ آموزشِ زبان هماهنگ باشد. بايد كاري كرد كه افرادي كه انگيزه‌ي يادگرفتنِ زبان را دارند انگيزه‌شان را از دست ندهند. كار و هنرِ ما از اين جا شروع مي‌شود... ادامه